1955_FN_du_rififi_chez_les_hommes_118_1957_italian_2_fogli_resultat