1947_FN_dead_reckoning_117_1947_french_grnade_resultat